Nedmontering av svensk välfärd

ÖvergivetJag läser ofta kommentarer i kommentarsfält, och där finns ett tema som kommer igen hela tiden:

“Alliansen har nedmonterat den svenska välfärden.”

“De har också raserat allt våra föräldrar byggt upp.”

Bilden är tydlig: Förr fanns ett vackert, rödmålat hus av trygghet, och nu är det förstört. Att bygga upp det igen kommer att ta ett nytt sekel.

Det märkliga är att ingen liksom säger emot. Ingen säger att det inte är sant.

Välfärden består av fyra ben, och tre av dem får pengamässigt mer idag än för sju år sedan:

  1. Vård – mer pengar idag än 2006
  2. Skola – mer pengar idag än 2006
  3. Omsorg – mer pengar idag än 2006
  4. Försäkringssystemen, dvs sjuklön, förtidspension, akassa – där har man dragit ner – men det är inte med särskilt många miljarder, trots allt

Varje år får vi det bättre. Det betyder att om Löfvén vinner valet är det inga större problem att höja nivåerna i försäkringssystemen så att klockan vrids tillbaka till 2006.

Ett eller max två års budgetutrymme behöver satsas.

Detta säger jag utan tyckande. Detta är fakta.

Det märkliga är inte att Vänstersidan ivrigt framför metaforen om det söndertrasade folkhemmet.

Det märkliga är att Högersidan inte säger emot. Inte berättar att välfärdens första tre ben är rikare idag än när man började.

Att personaltätheten på våra skolor och dagis är större än någonsin. När jag gick i skolan var vi dryga 20 barn med en lärare. Idag är det lite större grupper, men de tas hand om av fyra-fem personal.

Att även om det finns problem i sjukvården handlar det inte om att de får mindre pengar, utan snarare om att vi lever så mycket längre, och att stora kullar 30- och 40-talister blir alltmer vårdkrävande och äter upp vårdens resurser.

Är det för att man inte vill berätta hur den offentliga sektorn faktiskt växer fortsätter växa även under en alliansregering?

Eller är det för att man inte läser Aftonbladet?