Den ignorerade barnmisshandeln

Barn i Sverige utsätts för systematiskt våld utan att någon ingriper eller överhuvudtaget tar det på allvar.

Det handlar inte om mobbing, för alla skolor har numera handlingsplaner, och minsta knuff leder till föräldrasamtal.

Det handlar inte om föräldrar som slår barn, för det är olagligt, och samhället uppvisar med rätta en oförlåtande attityd mot minsta hurring.

Ändå finns enormt många barn som går med bulor och blåmärken – på tå, livrädda att stöta sig med förövaren, som de är helt utelämnade till.

Förövaren kan vara betydligt större och starkare,  helt oempatisk och mer labil och opålitlig än en missbrukare. Smällen kan komma när man minst anar det, och ofta kombinerad med hot om vad som ska hända om barnet berättar för någon. Hoten kan handla om mer våld, men emellanåt kan det till och med vara fråga om dödshot.

Jo. Jag syftar på våld mellan syskon. Det glömda våldet.

Advertisements