Papperslösa och icke-läskunniga

Jag är kluven, om än positiv, till att låta papperslösa få vård och deras barn skola.

Kluvenheten beror förstås i att det är djupt oetiskt att sanktionera att människor ställer sig utanför lagen. Men som alltid, när en fråga är kontroversiell, handlar det om vilket dåliga alternativ som är sämst.

Att barn vistas i Sverige utan att få gå i skola, att ben bryts utan att gipsas, och kvinnor föder barn utan professionell hjälp är värre.

Det som verkligen stört mig när jag läst artiklar och bloggar om regeringens och miljöpartiets överenskommelse är att folk är så hjärtans snabba med att leverera redan färdiga synpunkter att de inte ens hinner vare sig lyssna eller läsa ordentligt.

Johan Ingerö, som brukar ha bättre koll, deklarerar snabbt att belöningen för den ohederlige är “fri sjukvård och utbildning”. Men så är det inte sagt. Det är barnen som ska gå i skola – ingen har nämnt KomVux-platser eller universitetsutbildningar. Citat: “Med utgångspunkt från de förslag som lämnats av utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd ska rätten till skolgång utökas.” Dessutom handlar sjukvårdsdelen om att “vissa grupper” ska få “utökad rätt till vård”. Inte allt till alla.

Bloggare och kommentatorer är övertygade om att “papperslös” betyder “asylsökande som fått avslag”, och har ingen koll på att det sannolikt döljs en hel del svart arbetskraft i den gruppen.

När fakta finns, varför gissa?

Efter att ha läst vad som faktiskt står, och efter att ha lyssnat på presskonferensen, påstår jag att det inte finns mycket mer än det där med vården att reta upp sig på just nu, eftersom nästan allt annat är ambitioner och utredningar som ska påbörjas – vilket är i sin ordning, för det är ju viktigt att det blir rätt. Ändå rasar sossar, vänster och SD.

Jag har bestämt mig för att jag anser att för varje unge som kommer iväg till skolan på morgonen har alla vunnit.

Jag önskar också att alla de som gömmer sig i Sverige ska kunna komma fram ur skrymslena och kunna börja bygga ett liv med egen försörjning och samhörighet med samhället, oavsett om det blir i Sverige eller något annat land.

SvD, SvD, SvD, SvD
Advertisements