Om det varit min dotter…

…som inte funnits mer hade jag säkert velat se Mattias Flink ruttna och dö i fängelset. Men det var det inte.

Jag känner bara empati för en man vars medvetna svartnat under en kort stund, och som då utförde det ofattbara och sedan fått leva med skulden och anhörigas hat i alla år.

Det måste finnas en väg ut för alla.

En framtid, om än oglamorös. För Annika Östberg såväl som för Mattias Flink.

En väg till förlåtelse.

SvD