Sjukdomen barnalstring

Nej, graviditet är ingen sjukdom, men sjukdomar är sjukdomar även om de har sitt ursprung i en graviditet, och ska då hanteras på samma sätt som om man varit ickegravid.

Så enkelt är det.

Bra att hovrätten visat det.

Advertisements