SDs text: Finn Fem Fel

Sverigedemokraterna har varit vänliga nog att skicka mig en broschyr, dekorerad med De Fruktade Burkabrudarna.

Där kan man läsa:

Istället för socialbidrag kan invandrare över 65 år numera och inklusive bostadsbidrag får äldreförsörjningsstöd på över 10,000 kr i månaden – skattefritt. Dessutom kan de – utan att äldreförsörjningsstödet sänks – erhålla upp till 3,000 kr i utländska skattebefriade inkomster i månaden. Ställer man det i relation till vad en genomsnittlig svensk ålderspensionär har att leva på varje månad är äldreförsörjningsstödet mycket orättvist.

Det finns också en bild på en fotoshoppad, grå hand som roffar åt sig av hundralappar ur en hög.

Formuleringen är uppenbarligen kryptisk, men nog får man det upprörande intrycket att en svensk pensionär som arbetat hela livet ska leva på existensminimum, medan vi öser pengar över dessa gamla invandrare som inte gjort ett handtag.

Så jag kollade vad som gäller. I mina öron låter det som en vettig reform för att se till så att den som har mycket låg pension ändå garanteras en minimiinkomst, utan att behöva gå till socialtjänsten – bra för pensionären och bra för socialtjänsten som kan lägga resurser på annat. Men döm själv genom att läsa nedan.

Det är inte helt enkelt med tanke på den undermåliga svenskan i SDs text, men lyckas du hitta fem sakfel? Man får lov att göra kvalificerade gissningar om vad som avses, annars går uppgiften inte att lösa.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg.Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år.

Vem kan få äldreförsörjningsstöd?

Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du:

  • bor i Sverige och är 65 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar att stanna här minst ett år)
  • tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå inte når upp i skälig levnadsnivå.

Om din inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad är lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå.

Så beräknar vi skälig levnadsnivå

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknar vi 4 786 kronor per månad för dig som är ensamstående och 4 044 kronor per månad för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. Beloppen gäller 2010, och beräknas med hjälp av prisbasbeloppet.

Så beräknar vi din bostadskostnad

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 6 200 kronor i månaden för ogifta och 3 100 kronor i månaden för gifta.
SD, SvD, DN, SvD, SvD
Advertisements