Flyktingar, integration och arbetslöshet

Jag gör research för ett litet romanprojekt där jag behöver läsa på om andra världskrigets flyktinghantering, och snubblar över denna text:

Regeringen hade i februari 1939, av hänsyn till den allmänna opinionen, sett sig tvungen att avvisa judiska intellektuella flyktingar. Härvid spelade resolutioner vid Uppsala, Stockholms och Lunds universitet en avgörande roll. Studenterna hänvisade till arbetslösheten bland akademikerna. Men det rådde också en ganska allmän enighet bland det svenska folket om att en större invandring av judar inte var önskvärd. Man ansåg att integrering skulle bli svår och det höjdes röster som varnade för att följden kunde bli utbrott av antisemitism.

Vad var det det stod?

Sveriges regering kände trycket från opinionen att avvisa skyddsbehövande flyktingar tillbaka till tortyr och död, därför att man var rädd för arbetslöshet och problem med integration.

Advertisements