SDs makt begränsas av Ny Demokrati

Det var när jag läste det här:

“I kölvattnet av Ny demokrati förändrade riksdagen beslutsreglerna kring budgeten. Numera måste oppositionspartierna komma överens om ett heltäckande alternativ för att kunna rösta nej till en minoritetsregerings budget. Men riksdagen fattar också en lång rad beslut som inte rör statsfinanserna, som lagändringar och nya regelverk. Statsvetare har varnat för att det kan bli kaos. Men Moderatledaren har ingen tanke på att som statsminister i en minoritetsregering söka stöd i förväg hos SD.”

…som jag kände mig någorlunda trygg. En minoritetsregering får problem med att få igenom lagstiftning och andra förslag, men den får åtminstone igenom sin budget.

Det betyder såvitt jag kan begripa att en regering inte behöver söka stöd från ett specifikt parti i det andra blocket för att regera tillsammans, men att man måste förankra alla valförslag hos ett parti, som kan väljas för det tillfället.

Men ingen skriver om denna fiffiga beslutsregel, och jag har inte hittat någon mer info, så jag är absolut inte säker.

Någon som vet mer?

SvD, SvD, AB, AB, SvD
Advertisements