Blockens kur mot arbetslösheten

Den stora skillnaden mellan blocken är egentligen ganska enkel att beskriva. Jag är bara förvånad att ingen journalist gör det.

Båda blocken vill “skapa jobb”. Det finns ett begränsat antal sätt att göra det på.

Båda blocken vill på olika sätt stimulera till nyanställningar, via praktikplatser (vänsterblocket) eller främst lärlingsplatser (högerblocket), samt olika varianter av riktade, sänkta arbetgivaravgifter. Båda vill sätta arbetslösa i utbildning.

Skillnaden ligger i resten.

Alliansen vill skapa tillväxt och generera anställningsincitament med hjälp av skattesänkningar.

  • Fördelar: När befolkningen får mer pengar att spendera går företagen bättre. När skatten är låg blir det lönsamt även att ta låglönejobb, eftersom man ändå får mer i plånboken än när man är arbetslös. Då får företag råd att expandera och greppa även efter de mindre lönsamma eller riskabla sektorerna. Blir det sedan högkonjunktur stiger lönern automatiskt, och marknaden blir liksom självreglerande.
  • Nackdelar: Om man ser en skattesänkning som en investering är det långt ifrån varenda krona som skapar jobb. Det är mao dålig utdelning per peng.

De Rödgröna vill att pengarna ska gå direkt till kommuner och landsting, så att de kan anställa fler. Dessutom finns De Gröna Jobben (som ingen säkert vet vad det är, men som verkar vara rälsbyggen, vinkraftverksbygge och forskning).

  • Fördelar: Varje krona går direkt till lön åt någon människa som slipper vara arbetslös. Dessutom finns nästan ingen bortre gräns för hur många händer du kan stoppa in i vård, skola och omsorg (fortfarande osäker på det där med grönjobberiet, men det går säkert åt folk där också). Kvaliteten i välfärden ökar och arbetslösheten sjunker rekordsnabbt.
  • Nackdelar: Tillväxten får ingen direkt skjuts – snarare tvärtom. Vi har redan idag arbetskraftsbrist i delar av Sverige, och när företagen ska konkurrera med en växande offentlig sektor om anställda är risken stor att de i många fall blir utan arbetskraft, samtidigt som det kanske är arbetslöshet i Munkfors och Haparanda. Man kan liksom inte kicka ut folk bara för att det råkar bli högkonjunktur (vilket de flesta är överens om kommer att inträffa närsomhelst nu). Den offentliga sektorn ska dessutom bäras upp av ett näringsliv där allt färre jobbar.

Detta är den stora skillnaden. Båda vägarna har plus och minus – vi måste var och en bestämma vilket vi tror är den bästa vägen framåt, och sedan rösta därefter.

Den som står till höger om dig kommer att hävda att du inte riktigt har förstått komplexa, ekonomiska sammanhang, och den som står till vänster att du är hjärtlös, egoistisk och ondskefull, men sådant är bara trams. Inga sammanhang är så komplexa att de inte går att förklara, och det är inte hjärtlöst att vilja betala mindre i skatt.

I val ska man optimera på sunt förnuft, påstår jag.

SvD, SvD, AB, AB, SvD
Advertisements