Flyktingpolitikens ifrågasättande

Det är svårt för oss som inte jobbar med flyktingfrågor att veta vad som är rätt och fel rapportering. I vissa fall verkar det som om vem som helst kan komma papperslös till Sverige och vips få tusen förmåner och medborgarskap – i andra fall som om ingen alls kommer in, hur ömmande skäl man än har.

Det jag dock inte håller med om är Maria Wetterstrands slutsats “Ju mer man går SD till mötes, desto mer gynnar man dem. Bästa sättet att möta hotet om en inhuman flyktingpolitik är att stå upp för en human flyktingpolitik.”

Om svenska folket får intrycket att våra skattepengar går till ett ohejdat intag av flyktingar är det bästa sättet att möta det att visa att det visst inte är ohejdat, utan att bara de som verkligen behöver amnesti får det.

SD får inte få monopol på rätten att ifrågasätta vart våra pengar går.