Gudrun & Rut

Finns det en “motsättning” i att Gudrun använder Rut?

Det beror på varför hon är emot. Avdraget funkar ju inte som skattesänkningar som bara händer, utan man måste aktivt bestämma sig för att använda både tjänsterna och avdragssystemet.

Jag kom fram till att om hon är emot enbart av ekonomiska skäl är det ändå OK att använda det, eftersom skattesystem är komplexa och tar i en ände och ger i en annan, dvs även om jag t ex vill ha lägre bidrag och lägre skatter men lever i ett högskattesystem måste jag ändå kunna söka bostadsbidrag, och tvärtom.

Så jag googlade lite för att hitta hennes underliggande argument för att vara emot. Jag letade efter svar på frågan “är hennes användande dubbelmoral eller inte”.

Detta hittade jag:

“Vi löser inte jämställdhet genom skatteavdrag. Sådana här avdrag permanentar en föreställning om att man inte ska betala så mycket för typiska kvinnotjänster.”

Är det då dubbelmoral? Njaej. Hon är inte emot tjänsterna, bara avdraget. Så nej. Inte helt i alla fall.

Men jag är förbryllad över henne ståndpunkt, eftersom en del av Rutanhängarnas argument är just att Rut sätter kvinnotjänster på samma nivå som manstjänster, dvs Rot.

Så då blir frågan:

Förolämpar jag även min manlige snickare när jag använder Rot-avdrag?

Advertisements