Politiker till sin läst

Det är en lustig ordning när politiker ägnar debattartiklar åt att leka ledarskribenter, och, istället för att diskutera sin egen inställning och i ljuset av denna kommentera andra partiers förslag och agerande, har synpunkter på rena partistrategier.

Som om vi inte hade nog med såväl journalister som universitetsanknutna och fristående experter som ivrigt talar om för oss vad som är strategiskt smart respektive kasst och vad vi ska tycka.

Hur skulle det vara om politiker hölle sig till: “vi vill […] och det är bra därför att[…], medan de vill […] och det är dåligt därför att […]”?

Advertisements