Statistik, förbannad statistik och journalister

Nu har jag ju inte läst hela den undersökning från West Virginia som denna artikel bygger på, men jag tar risken att säga att jag är innerligt trött på journalister som inte förstår hur man läser och tolkar statistik.

Det är ju inte så svårt. Om fenomenen A och B uppträder tillsammans i så signifikant utsträckning att det inte finns utrymme att kalla det slump finns tre varianter.

  1. A ger B.
  2. B ger A.
  3. C (som är något helt annat) ger både A och B.

Sedan finns förstås blandningar av 1-3, men låt oss hålla det enkelt.

Så upptäcker man man att den som (A) sover mer eller mindre än 7 timmar löper ökad risk för (B) hjärt- och kärlsjukdomar kan det betyda:

  1. Att (A) sömnen ger (B) hjärt- och kärlsjukdomar.
  2. Att den som (B) redan har en benägenhet för hjärt- och kärlsjukdomar (A) sover oroligt.
  3. Att ett (C) tredje problem resulterar i både (A) sömnproblem och (B) hjärt- och kärlsjukdomar.

Megaenkelt.

Ändå hävdar DN säkert och visst att det är sovvanorna som ger sjukdomarna. Ingen annan möjlighet nämns.

“Att sova mindre än fem timmar per dygn mer än fördubblar risken att få diagnosen kärlkramp, hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke […] Men att sova mer än sju timmar ökar också risken för hjärtkärlsjukdomar.”

Så här knäppt blir det ju hela tiden.

Kan man inte skicka alla journalister på kurs eller nåt?

Not: Även SvD ger sig på denna övning, med en nästan identisk artikel.

Advertisements